Warsaw Home Build

Międzynarodowe Targi Materiałów Wykończeniowych i Budowlanych

23-25 marca 2023

konferencje

Patronat wydarzeń

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Rejestracja na konferencję nie upoważnia do wejścia na imprezę targową.

 • Hidden
 • Hidden

Wybierz wydarzenie

Forum Budowlane Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

24.03.2023

Prowadzący: Jarosław Guzal

11.00-11.20

Nauka i biznes – czy to idzie w parze? Paweł Pichniarczyk, Agnieszka Sioła

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Agnieszka Sioła

11.20-11.45

Panel dyskusyjny: Krajowe i Europejskie Oceny Techniczne - co to daje przedsiębiorcy?

dr inż. Karolina Łączka

11.45-12.05

Bezpieczeństwo pożarowe wyrobów budowlanych i ochrona przed hałasem

Klaudiusz Borkowicz, dr inż. Magda Kosmal

12.05-12.40

Przyszłość rozwoju materiałów budowlanych w kontekście ochrony środowiska
i termomodernizacji budynków

dr inż. Małgorzata Niziurska, Michał Wieczorek

12.40-13.00

Co zrobić z odpadami? (Ochrona środowiska i GOZ )

dr inż. Mikołaj Ostrowski, dr inż. Grzegorz Janus

13.00 -13.15

Zapobieganie skażeniom mikrobiologicznym wyrobów chemii budowlanej (Certyfikat czystości mikrobiologicznej linii produkcyjnej wyrobów budowlanych)

Barbara Chruściel

13.15-13.35

Warunki wprowadzania wyborów do obrotu – certyfikacja

Piotr Zapolski

13.35- 14.00

Rzuć wyzwanie Łukasiewiczowi! Co ofertują instytuty dla przemysłu.

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, zaproszeni goście z Sieci Badawczej Łukasiewicz

"Trendy i ekologia w kominkach"

Organizator konferencji Wydawnictwo „ŚWIAT KOMINKÓW”

23 marca 2023 r.

Godz. 12.00 – 15.00

Moderator spotkania i paneli :
Pan Dariusz Marciniak – wydawca „ŚWIAT KOMINKÓW”

Sala Konferencyjna Hala B

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ
"Trendy i ekologia w kominkach"

 • Hidden
 • Hidden

Plan konferencji:

Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników

 1. Wprowadzenie: Kominki 2023 – nowoczesne trendy : Pani Aldona Mazurkiewicz zastępca redaktora naczelnego „Świat Kominków”.
 2. Panel : Dom bezpieczny – dom z kominkiem
  a. Pan Roman Nowak , prezes Stowarzyszenie Kominy Polskieb. Pan Piotr Janczarek, prezes firmy POULAT Polskac. Przedstawicie Międzywojewódzkiego Cechu kominiarzy – Komin awaryjny
  b. Pan Piotr Janczarek, prezes firmy POULAT Polska
  c. Przedstawicie Międzywojewódzkiego Cechu kominiarzy – Komin awaryjny
  d. Przedstawiciel Akcji Drewno Pozytywna Energia .
 3. Panel: Ogrzewanie domów drewnem i peletami – nowoczesny i ekologiczny trend europejski
  a. Krzysztof Woźniak – Polskie Forum Klimatyczne
  b. Adam Nocoń, prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE
  c. Przedstawicie Akcji Drewno Pozytywna Energia.

Prezentacje Firm:

 • Nowoczesny systemy kominowe rozwiązaniem dla domów bez komina
 • Ekologiczne kominki w świetle uchwał antysmogowych

Japońskie Ogrody Bonsai

Japońskie Ogrody Bonsai to firma z pasją, która specjalizuje się w tworzeniu pięknych i imponujących drzew bonsai i niwaki oraz w sprzedaży wszystkich akcesoriów potrzebnych do uprawiania tych roślin.

Na Warsaw Home Green Days odbędą się pokazy formowania drzew bonsai wykonywane przez zaproszonych gości, warsztaty wykonywania specjalnych doniczek, a także pokazy malarstwa japońskiego.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ REKRUTACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

PROGRAM CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA PSDZ i ZIDA Sp. z o.o. DLA PROJEKTANTÓW, DOZORU TECHNICZNEGO i WYKONAWCÓW tzw. DACHÓW ZIELONYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA:

1.1. FUNKCJE I ZALETY tzw. dachów zielonych:

 • aspekt społeczny;
 • aspekt przestrzenny;
 • aspekt ekonomiczny;
 • aspekt ekologiczny.

1.2. GŁÓWNE RODZAJE tzw. dachów zielonych I ICH PODZIAŁY ze względu na:

 • ich położenie względem obiektu budowlanego (WNĘTRZNE albo ZEWNĘTRZNE);
 • cel ich budowy – tj. O FUNKCJI OZDOBNEJ, PRODUKCYJNEJ, SPECJALNEJ, w tym:
  Z SPECJALISTYCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ:
  ✓ SPORTOWĄ – dla przykładu wspomniana murawa Stadionu Narodowego;
  ✓ WZMOCNIONĄ (np. NETLON ADVANCED TURF, FIBRETURF), rzadko eksploatowanych (drogi p. pożarowe, podjazdy do altan śmietnikowych itp.);
  OBIEKTÓW militarnych, tajnych PRZEJŚCIA DLA DZIKICH ZWIERZĄT, ZABYTKOWE.
 • rodzaj zastosowanej zieleni – wykorzystywane rośliny:
  (W UPRAWIE: INTENSYWNEJ, EKSTENSYWNEJ, PÓŁINTENSYWNEJ, MIESZANEJ);
 • ich użytkowanie (UŻYTKOWANE PRZEZ LUDZI albo NIEUŻYTKOWANE PRZEZ LUDZI);
 • podmioty uprawnione do ich użytkowania (UŻYTKU PUBLICZNEGO albo PRYWATNE);
 • na zastosowanie lub brak warstwy izolacji termicznej:
  NIEOCIEPLONE;
  DOCIEPLONE, z ich dalszym podziałem z uwagi na układ warstw hydroizolacji i termoizolacji (O TRADYCYJNYM albo ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW);
 • zróżnicowanie nachylenia połaci dachu – tj. O PŁASKIEJ, SKOŚNEJ, STROMEJ POŁACI
  DACHOWEJ,
 • zróżnicowany stopień nachylenia zazielenianej powierzchni – tj. O PŁASKIM, SKOŚNYM, STROMYM albo ZRÓŻNICOWANYM NACHYLENIU ZAZIELENIONEJ POWIERZCHNI,
 • kompatybilność materiałowa produktów systemu (SYSTEMOWE, tzw. „NIESYSTEMOWE”);
 • rolę substratu w systemie (tzw. „JEDNO” albo WIELOWARSTWOWE);
 • budowę hydroizolacji (JEDNOWARSTWOWĄ albo DWUWARSTWOWĄ).

1.3. ASPEKTY FORMALNOPRAWNE:

 • teren biologicznie czynny;
 • odbiory: końcowy, częściowy, techniczny, prac zanikowych lub ulegających zakryciu;
 • odpowiedzialność za błędy, np. stosowanie tzw. ziemi z wykopu zamiast specjalistycznego
  substratu.

2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA:

2.1. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZIDA:

 • „Dach zielony” w uprawie ekstensywnej „sedum” (optymalny, lekki);
 • „Dach zielony” w uprawie ekstensywnej „sedum” – spadzisty;
 • „Dach zielony” w uprawie półintensywnej “kwietna łąka”;
 • „Dach zielony” w uprawie intensywnej (ekonomiczny, bioróżnorodny);
 • Drzewo na tzw. dachu zielonym;
 • Dach komunikacyjny (ruch pieszy i samochodowy).

2.2. Bezpieczeństwo p.poż tzw. dachu zielonego.
2.3. Pielęgnacja i warunki gwarancji tzw. dachu zielonego.
2.4. SPECJALISTYCZNE SUBSTRATY ZIDA na tzw. dachy zielone.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24-03-2023 roku, od godz. 9:00, w toku Międzynarodowych Targów Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa WARSAW HOME GREEN DAYS 2023, w PTAK WARSAW EXPO, zostanie przeprowadzone, BEZPŁATNE, CERTYFIKOWANE (przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” – NOT i ZIDA Sp. z o.o.) SZKOLENIE DLA PROJEKTANTÓW, DOZORU TECHNICZNEGO, WYKONAWCÓW tzw. DACHÓW ZIELONYCH w systemie ZIDA oraz urzędników organów administracji publicznej właściwych w sprawach zielonej infrastruktury (ochrony środowiska, planowania przestrzennego, architektury itp.).

Zainteresowani udziałem w ww. szkoleniu i uzyskaniem certyfikatu proszeni są zgłaszanie się mail (rzeczoznawca@Rabinski.pl) do Wiceprezesa PSDZ – NOT Pana Jaremy Andrzeja Rabińskiego prowadzącego rekrutacje.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ REKRUTACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Warsztaty projektowe z programem Gardenphilia DESIGNER podczas Green Days 2023

Czwartek 23.03.2023 r.

10.00-12.00

Wprowadzenie i nowe funkcje w programie Gardenphilia DESIGNER

12.00-13.00

Projektowanie nawierzchni z produktami firmy Pebek

13.30-14.30

Projektowanie oświetlenia marki Suslight

14.30-15.30

Aranżacja tarasu z produktami firmy Garden Space

15.30-16.30

Projektowanie nawierzchni z użyciem produktów marki Goliat

Piątek 24.03.2023 r.

10.00 -12.00

Wprowadzenie i nowe funkcje w programie Gardenphilia DESIGNER

12.00-13.00

Projektowanie nawierzchni z użyciem produktów marki Goliat

13.30- 14.30

Aranżacja tarasu z produktami firmy Garden Space

14.30- 15.30

Projektowanie oświetlenia marki Suslight

15.30- 16.30

Projektowanie nawierzchni z produktami firmy Pebek

Sobota 25.03.2023 r.

10.00 -12.00

Wprowadzenie i nowe funkcje w programie Gardenphilia DESIGNER

12.00-13.00

Aranżacja tarasu z produktami firmy Garden Space

13.30- 14.30

Projektowanie nawierzchni z produktami firmy Pebek

14.30- 15.30

Projektowanie nawierzchni z użyciem produktów marki Goliat

15.30- 16.30

Projektowanie oświetlenia marki Suslight

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się na stronie organizatora.
Link do rejestracji na Warsztaty Projektowe Gardenphilia DESIGNER: https://gardenphilia.com/warsztaty-green-days-2023/

*Informacje zawarte w tym harmonogramie, mogą ulec zmianie ponieważ agenda wydarzenia stale się powiększa.

Bezpłatne, certyfikowane szkolenie Federacji Arborystów Polskich pt. „INWENTARYZOWANIE DRZEW – propozycja ujednolicenia wymagań", w toku Międzynarodowych Targów Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa WARSAW HOME GREEN DAYS 2023 w PTAK WARSAW EXPO.

Czwartek 23.03.2023 r. od godz. 9:00

Wykłady:

"Inwentaryzowanie drzew – omówienie zagadnień formalnych i wybranych norm prawnych"

Wykład obejmuje omówienie miedzy innymi zagadnień:

 • Inwentaryzowanie (w zależności od wykonującego podmiotu, wskazanie dokumentów lub dokumentacji dla potrzeb których jest wykonywane itp.
 • Inwentaryzacja (definicja pojęcia – określenie istoty, rodzaje oraz różnice w zakresach inwentaryzacji drzew i/lub krzewów, zieleni wysokiej oraz zadrzewienia, rozróżnienie rodzajów dokumentacji opracowywanych dla potrzeb dokumentowania zadrzewienia albo drzewostanu.
 • Definicje pojęć (drzewo, krzew, zieleń wysoka, zadrzewienie, drzewostan, dendroflora, złom, wykrot, itp. ze wskazaniem podstaw prawnych.
 • Zakres inwentaryzacji:
  • części graficznej – rysunkowej. (Rysunek, czy mapa do celów projektowych. „Geodezyjna”, czy też nie? I dlaczego. zakres obszaru opracowania. Znaki graficzne.
  • Części opisowa, czy opis techniczny oraz sposób sporządzenia (dawny tabelaryczny i obecny). Zakres.

Wykładowca FAP: Jarema Andrzej Rabiński.

"Opis stanu drzewa – omówienie zagadnień merytorycznych i najczęstszych błędów”

Wykład obejmuje omówienie prawidłowość:

 • pisowni nazwy gatunkowej;
 • danych dendrometrycznych;
 • sporządzania opisu:
  • korzeni, sytemu korzeniowego, bryły korzeniowej itp.
  • tzw. szyi korzeniowej (zgrubienie odziomkowe, nabiegi korzeniowe, pędy epikormiczne);
  • przewodnika (pnia lub pni albo strzały);
  • korony.

Wykładowca FAP: dr inż. Marcin Kolasiński.

"Diagnostyka stanu drzewa"

Wykład obejmuje omówienie diagnostyki wykonywanej w toku inwentaryzowania drzew dla potrzeb:

 • inwentaryzacji parków, zadrzewień dla potrzeb budowlanych, itp.;
 • oględzin drzew wnioskowanych do usunięcia, w szczególności z uwagi na ich stan;
 • opinii sporządzanych przez biegłych (w postepowaniu administracyjnym), biegłych sądowych (w postepowaniu karnym lub cywilnym) albo rzeczoznawców.

Wykładowca FAP: dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska.

"Wybrane wady drzew w ocenie praktyka arborysty"

Specjalistyczny wykład obejmuje omówienie w przystępny sposób (opisywanych przez niego, w tym na forach internetowych) wielu ciekawych przykładów wad drzew z którymi mogą się spotkać inwentaryzujący.

Wykładowca FAP: Andrzej Cichoń.

Wykładowcy FAP przeprowadzający szkolenie:

Andrzej Cichoń

 • Wieloletni wykonawca – arborysta.
 • European Tree Worker.
 • Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w Procesie Inwestycyjnym.
 • Inspektor Drzew.
 • PREZES Federacji Arborystów Polskich.

Dr inż. Marcin Kolasiński

 • PRACOWNIK DYDAKTYCZNY Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • SPECJALISTA w zakresie DENDROLOGII, oraz szkółkarstwa;
 • PRZEWODNICZĄCY Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
 • AUTOR licznych branżowych opracowań naukowych i naukowo-technicznych.
 • WYKŁADOWCA Federacji Arborystów Polskich.
 • Członek KOMISJI REWIZYJNEJ Federacji Arborystów Polskich.

Jarema Andrzej Rabiński

 • Wieloletni BIEGŁY SĄDOWY przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w W-wie, w zakresie – ochrony środowiska.
 • RZECZOZNAWCA Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – P.S.D.Z. Nr 1, w specjalności ochrona środowiska w toku realizacji i projektowania inwestycji budowlanych.
 • RZECZOZNAWCA Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – S.I.T.O. Nr 847, w specjalności ochrona środowiska.
 • RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – S.I.T.P.M.B. Nr 1105, w specjalności ochrona środowiska w toku realizacji inwestycji budowlanych.
 • Wieloletni Inspektor Nadzoru Arborystycznego.
 • WYKŁADOWCA Federacji Arborystów Polskich.
 • PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ Federacji Arborystów Polskich.

Dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska

 • PRACOWNIK NAUKOWY SGGW w Warszawie.
 • SPECJALISTA w zakresie DENDROLOGII i ARBORYSTYKI oraz nauk rolniczych w specjalności architektura krajobrazu.
 • CZŁONEK ZARZĄDU Federacji Arborystów Polskich.
 • WYKŁADOWCA Federacji Arborystów Polskich.
 • AUTORKA licznych branżowych opracowań naukowych i naukowo-technicznych.

Certyfikat:

 • Uczestnik bezpłatnego certyfikowanego szkolenia nie ma obowiązku nabycia certyfikatu Federacji Arborystów Polskich potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Certyfikat Federacji Arborystów Polskich potwierdzający ukończenie szkolenia otrzymują bezpłatnie jedynie członkowie FAP, z opłaconą składka członkowska za 2023 rok.
 • Osoby nie będące członkami Federacji Arborystów Polskich zainteresowane uzyskaniem certyfikatu, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za jego wydanie w wysokości 130 zł.

ZIELONE MARZENIA I INSPIRACJE

Czwartek 23.03.2023 r.

12:00-13:30

Iza Szarmach, Olga Piórkowska (HGTV)

Ambasadorki Warsaw Home Green Days 2023. Siostry, które wspólnie prowadzą program ” Wymarzone Ogrody” (HGTV).

więcej…

Zrównoważony ogród- jak projektować ogród w zgodzie z naturą

Goście: Maja Popielarska (HGTV), Agnieszka Skuza (garden and the city), Mateusz Kałafut (mateusz_dekoruje)

14:00-15:00

Krzysztof Semp, Profitcrew

Od początku kariery zawodowej związany ze sprzedażą, a od 2014 roku zajmuje się tematyką e-commerce. Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery w Sellbee SA aż do dyrektora e-commerce. Odpowiadał za pozyskiwanie nowych produktów do sprzedaży, strategie sprzedażowe, strategie marketingowe, maksymalizację konwersji, a nawet za procesy logistyczne cross-border. Jako doradca pomaga wielu firmom e-commerce w rozwoju biznesów. Współpracował z markami takimi jak: Carpeto, iSprzęt, Konsimo, MKS Meble, Murrano czy PESport. Obecnie współzałożyciel i CEO Profitcrew – agencji marketplace skupionej na generowaniu sprzedaży na marketplace’ach dla swoich klientów. Prywatnie wielki fan Premier League oraz gier, a do tego przynajmniej dwa razy w roku musi wyjechać na urlop.

więcej…

O czym musisz pamiętać sprzedając za granicą?

Piątek 24.03.2023 r.

12:00-13:30

Iza Szarmach, Olga Piórkowska (HGTV)

Wyposażenie ogrodów i tarasów – trendy, wzornictwo i technologia dla ekologii

Goście: Anna Bełczącka (Tarasola), Agnieszka Kowalska (Belldeco), Przemysław Marzec (Euro Spas)

13:30-14:30

Dr hab. Agata Jędrzejuk

Wydział Ogrodniczy
Instytut Nauk Ogrodniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

więcej…

Inteligentne ogrodnictwo

Jak sztuczna inteligencja może pomóc w planowaniu, pielęgnacji i ochronie upraw.

więcej…

14:30 - 15:30

Dr Anna Gajda lek. wet. Ewa Mazur

Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

więcej…

Ile zarabiają pszczoły i czy chodzą na L4?

Globalne zyski przynoszone przez pszczoły oceniane są w Europie na 153 miliardy Euro rocznie.
Ogólnie pojęta intensyfikacja rolnictwa, używanie pestycydów, ale przede wszystkim patogeny (na przykład Varroa destructor czy Nosema ceranae) wpływają na straty w pasiekach.
Od 16 lat w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW prowadzony jest monitoring strat rodzin pszczelich po zimie, jako część ogólnoświatowego projektu COLOSS. Uzyskane dane pokazują, że zimowe straty rodzin pszczelich w Polsce są prawie co roku podwyższone, co generuje bardzo wysokie straty ekonomiczne. Nasze badania polegają też na analizie ryzyka, z której wynika, jakie czynniki bezpośrednio wpływają na podwyższone straty w pasiekach, dzięki czemu dajemy pszczelarzom realne narzędzia do poprawy sytuacji.

więcej…

15:30 - 16:30

dr hab. inż. Ewa M. Zaraś

Prodziekan ds. Dydaktyki
Wydział Ogrodniczy
Instytut Nauk Ogrodniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

więcej…

Green Collars – nowe zielone zawody, interesująca ścieżka zawodowa

Zielona gospodarka, zielony wzrost, zielone zawody – to pojęcia które coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej w świetle zwiększającego się zagrożenia katastrofą klimatyczną. Co oznaczają? Jakich specjalistów potrzebuje obecnie polska gospodarka, aby sprostać współczesnym wyzwaniom zw. z ochrona środowiska?

więcej…

Sobota 25.03.2023 r.

12:00-13:30

Piotr Czuryłło, GRUPA DESIGNALL

Znany z programów BBC, z polskiej, francuskiej i niemieckiej telewizji. Nie wspominając już o dziesiątkach wywiadów w światowej prasie i mediach. Uczy, jak funkcjonować w trudnych warunkach – nazywany jest Preperem. Prowadzi treningi survivalowe dla różnych grup. Szkoli astronautów AATC /Analog Astronaut Trening Center / pod nadzorem psychologa, w celu zbadania ich zdolności przetrwania w ekstremalnych warunkach. Piotr jest założycielem Fundacji Polish Preppers Network, jest również jednym z pierwszych prepperów w Europie. Z wielkim entuzjazmem dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami. Prowadzi swój fanpage – I Am Prepared.

więcej…

Własny ogród a koniec świata jaki znamy